Kina Nyman Bio

Svenska

Born i Umeå in the mid seventies, Kina very early started writing her own songs. She performed Whitney Houston songs in school at the age of eight and the path for her future was clear: To become an artist. For various reasons her path changed direction, her role changed from being the person behind the mic to the one behind the songs. As a twenty year-old living in Gothenburg she began working as a song writer professionally. She signed a publishing deal with both EMI Scandinavia and American Windswept Pacific and had some success with songs released in Sweden, Europe and Asia. Top line was her thing (melody and lyrics) and she never really considered producing the songs on her own back then. It was just a job for the guys, just like singing and writing lyrics were up to her. In the early 2000 the conditions for the music business changed dramatically and Kina explains that people started having “ordinary jobs”. She then dropped her dream and carried on with life. But then in 2017, more than ten years and four children later, she started reclaiming her passion for song writing. This time in DIY spirit and with the conviction to make it happen even if the conditions of the music industry still were far form what they used to be. In the search for new collaborations she came in contact with Melisha Linnell, sound engineer, music producer and song writer and the founder of the producer collective EQLovesMusic, and could then start considering the possibility to actually produce her music herself. Today she writes and produces music for her own sake and with other songwriters and artists. EQLovesMusic has helped her realize that the only things that really prevent her from creating and producing music are her own thoughts.

 

Om Kina Nyman

Född i Umeå på mitten av sjuttiotalet började Kina mycket tidigt skriva egna låtar. Hon uppträdde med Whitney Houston-sånger i skolan vid åtta års ålder och vägen för hennes framtid var utstakad: Att bli artist. Av olika skäl kom hennes färdriktning att ändras längs vägen och hennes roll byttes från att vara personen vid mikrofonen till den som skapar låtarna. Som tjugoåring nedflyttad till Göteborg började hon arbeta professionellt som låtskrivare och hade förlags-samarbete med både EMI Scandinavia och amerikanska Windswept Pacific. Hon nådde viss framgång med låtar som släpptes med olika artister i Sverige, Europa och Asien. “Top line” var hennes grej (melodi och text) och hon övervägde aldrig någonsin att prova producera låtar på egen hand. Det var ett jobb för killarna, precis som att sjunga och skriva texter var upp till henne. I början av 2000 förändrade förutsättningarna för musikbranschen dramatiskt och Kina förklarar att folk fick lov att skaffa sig “vanliga jobb”. Hon släppte då sina drömmar kring musiken och fortsatte med livet. Men år 2017, mer än tio år och fyra barn senare, började hon att återuppta sin passion för låtskriveri. Den här gången i DIY-anda och med en nyvunnen övertygelse att få det att hända även om förutsättningarna för musikbranschen fortfarande var långt ifrån vad de brukade vara. I sökandet efter nya samarbeten kom hon i kontakt med Melisha Linnell, ljudtekniker och musikproducent och grundare av producentkollektivet EQLovesMusic och kunde då börja glänta på dörren till möjligheten att även syssla med musikproduktion. Idag skriver och producerar hon musik både för sin egen skull och tillsammans med andra låtskrivare och artister. EQLovesMusic har hjälpt henne att inse att det enda som egentligen hindrar henne från att skapa och producera musik är hennes egna tankar.