EQLovesFestival 2021 går av stapeln den 16 oktober 2021 kl 18:30 och kan ses på EQLovesMusics facebook och youtube. I år är festivalen ett kreativt samverkansprojekt där föreningen gjort saker lite annorlunda. Fokuset har legat på medlemmarna i föreningen som är musikproducenter och många är även artister. Inför festivalen har föreningen haft ett kreativt samverkansprojekt där medlemmarna tillsammans har skapat ett ljudbibliotek utifrån valda nyckelord kring temat jämställdhet som slutligen sammanställts i fem olika gestaltningar med hjälp av Ableton Live. 

Tidigare år har EQLovesFestival främst handlat om att lyfta frågan om jämställdhet inom musikproduktion genom panelsamtal, att belysa stora musikproducent-förebilder som är icke-män, knyta samman systerorganisationer och liveframträdanden där större producentartister framfört egenproducerad musik. Föreningen har genom åren samarbetat med många systerorganisationer, skapat branschevent och även knutit kontakter och genomfört festivalevenemang i New York. 

Precis som i förra årets festival så är årets präglad av pandemin och huruvida den kunde genomföras inför livepublik. Eftersom förberedelserna påbörjades redan i januari valde föreningen därför att genomföra EQLovesFestival 2021 online. 

EQLovesMusic ville att gestaltningarna och musikskapandet som skulle framföras på festivalen skulle ligga i linje med den frågeställning som föreningen jobbar med:

I projektet ställdes frågorna: hur kan de audiovisuella gestaltningarna förmedla nedlåtande attityder, fördomar, könsdiskriminering, exkludering och sexism men även styrka, mod, uthållighet, systerskap och känsla av samhörighet och stöttande av andra? Och samtidigt möjliggöra att alla medlemmar som ville kunde delta och skapa till detta projekt?

Svaret blev att skapa ett ljudbibliotek utifrån valda nyckelord kring temat som kunde sammanställas i Ableton Live och framföras. Detta innebar att de medlemmar som inte ville vara med i själva festivalen ändå kunde ha med sina skapade ljudbilder med i slutproduktionen, men även vara med och utveckla idéerna tillsammans. 

Eftersom de flesta i EQLovesMusic med ett 40-tal medlemmar främst arbetat med andra musikprogram än Ableton Live så bokade föreningen en workshop med Loljud, en artistproducent som tidigare framträtt på festivalen. Därefter träffades medlemmarna i onlinemöten för att skapa ljudbiblioteket tillsammans. 

Föreningen fick dessutom stöttning av Ableton som bidrog till projektet i form av Ableton Live Lite-versioner av programmet så att alla medlemmar kunde få tillgång till det. 

EQLovesFestival har tidigare haft stora producentnamn med i festivalen som till exempel Leila Arab, producent och har jobbat som Björks Live DJ, grammyvinnande världsproducenten Sylvia Massy och Svenska Linn Fijal från Benny Anderssons studio Riksmixningsverket, Ebony Bones, Ayla, Ida Redig, producenten och Denniz pop-award-nominerade Selen Özan, artisten och producenten Loljud, Ana Diaz, Erin Tonkon (producerat David Bowie), Gloria Kaba (Madonna, Beyonce, Phil Ramone, Kanye West, Salaam Remi, Aretha Franklin and Frank Ocean), Heba Kadry (The Mars Volta, Slowdrive, Lightning Bolt, Beach House, Björk) med flera. 

Men i år har alltså EQLovesMusic valt att fokusera på medlemmarna i föreningen och skapat ett kreativt samverkansprojekt som framförs på festivalen. Det slutgiltiga resultatet är alltså skapat utifrån ett större samarbete mellan föreningens medlemmar som har lett till att medlemmarna Maria, Kimtina, Nadja, Zukie och Melisha från EQLovesMusic har kunnat sammanställa, fokusera och slutproducera varsin gestaltning.

“Vi är mycket stolta och glada att få genomföra detta projekt som i år har gett så mycket tillfällen till samarbete och fokus på våra medlemmar. Det har resulterat i en spännande sammanställning av de olika ljudbilderna som skapats”, säger Maria, Kimtina, Nadja, Zukie och Melisha från EQLovesMusic.

“Att undersöka begreppet jämställdhet utifrån en gemenskap och samtidigt på egen hand, för att sedan göra om känslor och samlade ljud till en komposition var en känsloomvälvande process. Jag har hittat ett helt nytt sound som möjliggör att jag enkelt kan ornamentera verket med poesi och prosa för att förstärka, tydliggöra och sätta ord på min egen resa i en ojämställd musikbranch. Processen har känts renande.”, säger Nadja Itäsaari, en av kreatörerna från EQLovesMusic och som även kommer att uppträda med sin gestaltning SmurFAAN!

Inför festivalen hålls det även ett försnack där de som kommer framträda live kommer att berätta om processen inför att skapa kompositioner och samarbetet kring festivalen. Denna hålls nu på måndag den 11 oktober kl 18:30 och sänds på facebook live och youtube i EQLovesMusics kanaler.