ONLINE nätverksträff EQLovesMusic

För att öka tillgängligheten för våra medlemmar så har vi startat igång nätverksträffar online.

nätverksträff3
webinarieintroduktion i studion

Detta är ett nytt format som förhoppningsvis ökar tillgängligheten även för de som inte är bosatta i Göteborg eller Sverige. 

Möte på WEBINARIET (händelseförlopp över nätverksträff):

1. vi träffades och hade introduktion (online via webinariet) -introduktion betyder att vi berättar om formatet och möts upp på vår medlemssida. Det går även att se början av nätverksträffen i efterhand för de som inte var med.

2. Medlemmarna som är närvarande (live och online) delades in i grupper via chatten. 

nätverksträff2
livechatt i introduktion

3. Grupperna formades och slussades vidare till ett videochattrum där alla gjorde en kort introduktion om sig själva – om vad de producerar, sina tankar om framtiden osv.

4. vi hade lyssningssession. En och en delade sin musik i chatten så alla lyssnade och gav feedback.

nätverksträff
videochattrum

 

 

 

 

 

5. Ledarledd tid: Temat som ledaren för dagen (Maria) hade bestämt diskuterades. Denna gången handlade det om hur vi ska tänka för att jobba som producenter, mixare mastrare eller artister. Det var både negativa och positiva tankar som togs upp och det peppades och luftades frågor.

6.FINISHED! ♥

 

EQLovesMusics nätverksträffar infaller sista måndagen varje månad.

EQLovesMusic