PRESSRELEASE – New release from EQLovesMusic for ECPAT Sverige

Klick here to read this in Swedish

On november 30:th 2018 EQLovesMusic releases the new song FREE. This song is written to help spread the word about sexual exploitation of children world wide. All royalty proceeds go to Swedish non profit organisation ECPAT Sverige.

Written and recorded by: Kina Nyman
Performed by: Sophia Tako, vocals and Camilla Voigt, Piano.
Mastered by: Melisha Linnell

Here is the story of how the song FREE came to life:

In december 2017, Swedish fund raising initiative “Musikhjälpen” worked to raise money and awareness to fight the ongoing commercial sexual exploitation of children, with the tag “No child is for sale”. Gothenburg based female music producer collective EQLovesMusic wanted to make a difference by airing a 24 hour youtube-show with music and discussions with various artists tied to the collective. In the car on the way home from a network- gathering, Camilla Voigt (musician and composer) asked Kina Nyman (songwriter and music producer) if she shouldn’t write a new song for the occasion. The very same evening, inspired and touched by the stories shared in the media the passed days, Kina Nyman sat down by the piano and wrote this song whose lyrics address the child itself. It says: you’re a child with a right to be FREE. The following day Camilla came to the studio and recorded the piano and the song had taken form.

 

The song was performed during the youtube-broadcast and later recorded with r’n’b singer, composer and producer Sophia Tako on lead vocals. Once the song was finished, everyone involved felt that it needed to get into a context where it could make more difference and reach out to more people. Kina therefore offered it to a couple of non profit organisations working for children’s rights and then found the perfect match in ECPAT Sverige. ECPAT Sverige belongs to a network of organisations in more than 90 countries, all working together to end the commercial sexual exploitation of children. The work towards this release then started and is now a fact. The song is produced by Kina Nyman and mastered by Melisha Linnell. Everyone contributing to this release are part of the EQ team and have given their time and their effort to make this happen without any payment.

EQLovesMusic is a Gothenburg based creative association that gather female music producers to network, inspire and empower each other and just make it happen. The goal of the association is to create projects that make women visible in music production and to cooperate with sister organisations in Sweden and all over the world. EQLovesMusic has previously released music for charity purposes so this release is no exception. To make a difference for someone else is a strong driving force to create and make things happen, and that is the very ground on which EQlovesMusic is built. To make a change!

Spotify

iTunes

Deezer

TIDAL

Klicktrack

YouTube Music

________________________________________________

Den 28 november 2018 släpper EQLovesMusic den nya låten FREE. Låten är skriven för att öka medvetenheten kring sexuell exploatering och handel med barn världen över. Alla royalty-intäkter från denna låt går till välgörenhetsorganisationen ECPAT Sverige. Här är historien om hur den blev till:

I december 2017 arbetade det svenska initiativet “Musikhjälpen” för att samla in pengar och öka medvetenheten kring det ständigt pågående kommersiella sexuella utnyttjandet av barn, med taggen “Barn är inte till salu”. Det Göteborgsbaserade kvinnliga musikproducentkollektivet EQLovesMusic ville bidra till initiativet genom att sända en 24-timmar lång youtube-show med musik och samtal mellan personer knutna till kollektivet. I bilen på väg hem från en planeringssträff frågade Camilla Voigt (musiker och kompositör) Kina Nyman (låtskrivare och annalkande producent) om hon inte skulle prova att skriva en ny låt för ändamålet. Samma kväll, berörd och uppfylld av berättelserna som delats i media de senaste dagarna, satte sig Kina Nyman vid pianot och skrev den här låten vars text adresserar barnet självt. Den säger: You’re a child with a right to be FREE. Följande dag kom Camilla till studion och spelade in pianot och låten hade tagit form.

Låten framfördes under youtube-sändningen och spelades senare in med r’n’b sångaren, kompositören och producenten Sophia Tako på leadsång. När låten var färdig kände alla inblandade att den behövde få komma till ett sammanhang där den kunde göra mer skillnad och nå ut till fler människor. Kina erbjöd den därför till ett par idéella organisationer som arbetar för barns rättigheter och hittade snart den perfekta matchen med ECPAT Sverige. ECPAT Sverige tillhör ett nätverk av organisationer i mer än 90 länder som alla arbetar tillsammans för att stoppa det kommersiella sexuella utnyttjandet av barn. Arbetet inför denna release startade sedan och är nu i mål. Låten är producerad av Kina Nyman och mastrad av Melisha Linnell. Alla som bidragit till denna release är medlemmar i EQLovesMusic och har gett sin tid för att detta ska ske utan någon som helst ersättning.

EQLovesMusic är en Göteborgs-baserad idéell förening som samlar kvinnliga musikproducenter för att nätverka, lyfta och inspirera, och i längden bidra till att bredda samhällets syn på vad en musikproducent kan vara. Nätverket har som mål att skapa projekt som synliggör kvinnor inom musikproduktion och att samverka med systerorganisationer runt om i Sverige och världen. EQLovesMusic har tidigare släppt musik gentemot välgörande ändamål så denna release är inget undantag. Att göra skillnad för någon annan är en stark drivkraft till att skapa och få något färdigt, och det är den känslan som utgör själva grunden till varför EQLovesMusic finns. Att göra skillnad!