EQLovesMusic på Lindblad music meet

 53AC7954-E7B8-4626-88F9-4394DD1F0678 7E55E879-AF0A-4200-B2F9-624189FA00A8 C0226A5B-B3C0-4434-A8E5-9F2B111E55E8

Igår var vi på musikhögskolan på  Lindblad music meet, arrangerad av Erik Jonasson som är programansvarig på musikproduktionsprogrammet. Musikhögskolan i Göteborg är som alltid en underbar byggnad att komma in till och Lindbergssalen är inget undantag. Fantastisk takhöjd och rymd.

 Salen var preparerad med otaliga analoga synthar och moduler. Vi gick runt och testade på en hel del olika synthar och försökte få igång ljud.

-”Det som är spännande med analoga synthar är att en får en inblick i hur allt började med artificiellt ljudskapande. Och att de mjukvarusynthar vi har idag är alla baserade på denna teknologin” säger Melisha Linnell. (Melisha, medlem i EQLovesMusic och är också lärare på musikhögskolan. )

-”Musiken skulle alltså inte låta som den gör idag utan dessa synthar som först skapade dessa ljud”, fyller Sarah Hansson i. (Sara Hansson, också medlem i EQLovesMusic och musikproducent sedan många år.

Melisha fortsätter:

-”Vad det handlar om är helt enkelt moduler som sätts i en kedja som omformar ljudet. Först måste det finnas en typ av oscillator som sätter igång ljudet. Här jobbar en med ljudvågor som är väldigt basic, triangelvågor, sågtand, fyrkant eller den enklaste och också renaste ljudvågen; sinusvågen. Sedan leds dessa som sagt vidare till moduler som formar ljudet, antingen adderar eller subtraherar från ljudet. Flera ljudvågor kan även användas för att modulera den första ljudvågen, exempelvis Low Frequency Occilator. Envelopes är moduler som arbetar lite som kompressorer i att du kan sätta tröskelvärde, attack och release för olika parametrar i ljudet för att forma det. Synthes är ett ämne jag är väldigt intresserad av haha, läs nedan mer om detta i min basic-lektion i synhes!”

På Lindbladsträffen kom också en person från Chalmers och visade deras 3D ljuduppspelningsapplikation. Mycket intressant, på med lurarna, vrid huvudet och du hör de olika ljudkällorna beroende på vart du vrider huvudet! Om basisten är placerad till höger och du vrider huvudet till höger hör en basen tydligt. Detta kopplat till 3D videos blir framtiden tyckte vi. Vilket också gör att mixare och mastrare får tänka om i framtiden eller får merjobb…?

Det var kul att vara med !

Lilla Ludde var också med men det var lite läskigt med alla frekvenser tyckte han:  9DDE07D2-3184-4926-A63A-A976F42AF02F

Melishas lilla basic-lektion i synthes: 
Syntes – ordet kommer från grekiskan och betyder att ”sätta ihop”. Begreppet handlar om att kombinera separata element för att skapa en ny och sammanhängande helhet.

Oscillera: rörelse, när något pendlar fram och tillbaka inom en specifik brytpunkt. Som en vågform gör!

Oscillator: En modul som skapar denna rörelse. En modul som skapar vågformen helt enkelt. Syntes när det gäller syntesizers handlar alltså om att kombinera ljud och ljudmoduler, filters,
envelopes för att skapa nya ljud.
Låt säga att du har skapat två stycken sågtandsvågformer som oscillerar i precis samma ton och
exakt samtidigt. Vad händer då?

Phase
Handlar om vilken fas ljudvågen är i, alltså i vilken position på tidslinjen. När något ”fasar” börjar alltså ljudvågorna inte samtidigt, de är ur fas.

Polarity:
Polaritet i detta sammanhang (Icke att förväxla med mikrofonpolaritet!) betyder huruvida ljudvågen börjar från den negativa riktningen eller den positiva. (Om den börjar uppifrån ”Nordpolen” eller nedifrån ”sydpolen”)

Olika syntes-tekniker: Subtraktiv syntes
I denna process så tar man en ljudkälla och reducerar och formar med filter.

Additiv syntes
Man kan säga att det är lite tvärtemot vad subtraktiv syntes är. Man lägger ihop flera ljudkällor för att skapa nya ljud.
Då kommer vi in på ämnet om Syntes.

FM/PM syntes
Dessa tekniker betyder att en vågform används som ”styrmotor” för att påverka en annan vågform. FM står för Frequency Modulation och PM står för Phase Modulation.
Granulär synthes
Betyder att man splittrar upp en vågform i massa delar eller partiklar för att skapa ett nytt ”moln” av ljudet.

Sampling
En behöver inte ha en oscillator som ljudkälla, en kan också ha en sampling.
Hard sync eller Oscillator sync
Här är två oscillatorer sammankopplade i symbios där den ena fungerar som master och den andra som slave. Slaven måste börja om med sin vågform när mastern har avslutat sin, oavsett om slaven är klar eller ej.
Olika moduler i en synth – Moduler = delar Oscillator
Skapar ljudet/vågformen
Filter
Ett filter är helt enkelt ett filter som kan filtrera ljudets frekvenser på olika sätt.
När det gäller synthesizers då så är arkitekturen av synthen, alltså uppbyggnaden avgörande för hur soundet blir. Vanligaste filtrena är lowpass och highpass men sedan finns också bandpass och bandreject. Sedan brukar det finnas knappar där man kan välja brytpunkten på filtret.
LFO
Low frequency oscillator. Används som styrmotor för att styra andra ljud.
Envelope
Är en modul som styr uppförandet av ljudet. Hur snabb attack och releasen är. Hur decayen och sustainen är inställld.
Amplifier
Behöver jag väl ändå inte förklara. ?