EQLovesMusic föreläser på ämneskonferens med universitetsutbildningarna i musikproduktion

Under tisdagen den 20 Mars åkte Zukie och Melisha från EQLovesMusic till Sundsvall för att föreläsa och medverka vid musikproduktionsutbildningarnas ämneskonferens på Mittuniversitetet. På denna konferens samlas årligen universiteten från olika lärosäten ifrån hela Sverige inom musikproduktion för att dela statusuppdateringar, erfarenheter och samverka för att utveckla samt förbättra utbildningarna.
Melisha Linnell var först inbjuden av Jan Thim, universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet för att dela erfarenheter som tidigare alumn men sedan blev även EQLovesMusic inbjudna att tala om organisationen. Zukie följde med och delade tillsammans med Melisha en gemensam föreläsning om EQLovesMusic och EQLovesFestival.
EQLovesMusics föreläsning handlade om Jämställdhet i Musikbranschen. Vi berättade om vårt arbete i organisationen och hur vi jobbar med dessa frågor. Vilka projekt som är aktuella i Sverige och hur rörelsen ser ut idag inom musikproduktion och vilka samverkansparter som är viktiga. Vi talade också om vad vi tror att universiteten kan göra för att bidra till en mer jämställd framtid.
Zukie som är musikproducent och medlem i EQ❤️ är även utbildad serietecknare och bildberättare, utbildad vid Högskolan i Gävle. Föreläsningen innehöll därför illustrationer och bilder i serieform som beskriver och visar på verkliga situationer för kvinnor som är musikproducenter.

– “Det blev väldigt bra respons och vi kände att vi berörde frågor som alla deltagare tyckte var viktiga. Dessutom var alla peppade på att komma till EQLovesFestival i Göteborg i augusti vilket vi tyckte var jättekul!” – Melisha och Zukie