EQ❤️Music på WomEngage seminarium

Vi, EQLovesMusic är högst engagerade i frågan om jämställdheten inom musikproduktion där enligt organisationen women in audio, kvinnor utgör väldigt få av  musikproducenter i världen.

De flesta konsumerar musik på olika vis och nu har branschen förändrats radikalt gällande konsumtionen. Detta kan vara värt att reflektera över eftersom vi nu ställer oss frågan vilka som nu har makten över musiken i en bransch där kvinnor systematiskt och under alla år har varit grovt underrepresenterade i rösträtten över hur musiken får låta.

Även om oberoende skivbolag är på framfart kan man fundera över vilka som får influera branschens ekosystem och hur ägandet över nerladdnings och streamingtjänsterna ser ut. Exempelvis ägs ju Spotify till ca en 5-del av major bolag.

Kan man från politiskt håll göra punktinsatser för kvinnliga företagare i branscher där kvinnor ur ett historiskt perspektiv systematiskt utestängts, som i vår bransch, Musikbranschen?

Genom våra nätverk vet vi att de flesta musikproducenter som är kvinnor:

  • Startar eget
  • Många får inte uppbackning från major-bolag, och många har erfarenhet av att inte känna sig trygga med integriteten av sitt skapande inom major bolag
  • Avsaknad av förebilder

Om seminariet vi var på:

WomEngage är ett initiativ för att öka kvinnors företagande som startades av politiker i riksdagen.

WomEngage bjöd in till seminarium i Göteborg 20 november.

Temat handlar om: Kvinnors företagande- en politisk fråga?

“Sverige är ett land som har alla förutsättningar att ha många kvinnor som startar och leder företag. Jämfört med de flesta andra länder har vi kommit mycket långt inom jämställdhet. På vissa områden. När det gäller just kvinnors företagande finns övrigt att önska. Inte bara med svenska mått mätt, utan även om vi tittar internationellt. Sverige behöver drivna entreprenörer. Sverige behöver fler kvinnor som startar företag.

Varför är då antalet förhållandevis lågt? Frågan är naturligtvis komplex. Men icke för ty måste vi adressera den även inom politiken.

Syftet med seminariet är att skapa en mötesplats och ett forum för att diskutera aspekter av företagande ur kvinnors perspektiv samt en möjlighet att föra in dessa i politiken. Målet är att bidra till bättre förutsättningar för kvinnors företagande i Sverige.

Några av huvudtalarna är Helena Lindahl (riksdagsledamot c), Ann-Sofie Hermansson (Kommunstyrelseordförande Göteborg s), Anneli Egestam (Småföretagarnas Riksförbund), Moa Gurbuzer (grundare MRG Wines), Sara Wallin (vd Almi väst).”

Några citat:

“Den positiva effekten på ekonomi och effektivitet har saknats i debatten om jämställdhet”- Ann-Sofie Hermansson